Vlastní nadšení bylo pro Stanislava Jiráka nejlepším vzděláním v IT oboru.

Rozhovor s Data Scientist Stanislavem Jirákem

Už na vysoké škole Stanislav Jirák věděl, že se chce věnovat oboru, který je více dynamický, než ten, který studoval (FEKT VUT). Lákala ho práce, ke které mu stačí pouze notebook a může začít tvořit.Velmi ho tehdy přitahovala data science, práce s daty obecně a infrastruktura, která se rapidně vyvíjela s oborem.Zanechal práce jako PCB Designer (návrhář desek plošných spojů), kterou vykonával při studiu a nastoupil na pozici BI Developer a poté DWH Developer (vývojář datových skladů), kde již vykonával úkony spojené s Machine Learning.

Stando, jaké vzdělání potřebujete pro svou práci?

Jako nejlepší vzdělání bych spíše zmínil vlastní nadšení, zájem a ochotu investovat spoustu času a práce sám do sebe, protože školy jsou vždy min. 5 let za aktuálními trendy v oboru. V době, kdy jsem se já začínal o Data Science a vše s tím spojené zajímat, žádná škola v ČR s tímto oborem ani neexistovala. Naštěstí dnes existují a jsou dostupné kurzy a edukační materiály z nejlepších světových univerzit a od největších leaderů v oboru. Mně byly velikou oporou kurzy z MIT (Massachusetts Institute of Technology), Stanford University, od Andrew Ng (zakladatel Google Brain, DeepLearning.AI, Chief Data Scientist Baidu, …), různé kurzy od Googlu, které jsou mimořádně kvalitní a zároveň zdarma dostupné, od Microsoftu, od Coursera, … a v neposlední řadě a možná především práce na reálných projektech - ať už pracovních nebo vlastních. Vzdělání však není něco, co je možné ukončit, protože tento obor se opravdu velmi rychle vyvíjí a každých několik let je vše jinak, a tak se snažím udržet svůj "edge" návštěvami různých konferencí v ČR i zahraniční, seminářů, meet-upů a rád se také účastním v Hackthonech (2 výhry).

Podle mě je vždy důležité udělat maximum toho, co člověk může - a odměna v nejrůznější podobě bude dříve či později následovat.

Jaké jsou Vaše hlavní povahové rysy?

Rád se učím novým věcem, což je zároveň v tomto oboru nezbytné. Rád si kladu nové otázky a hledám na ně odpovědi. Rád tvořím a když spatřuji v něčem smysl, mám tendenci na dané věci pracovat natolik usilovně, že občas zapomínám na vše kolem. To je jedna z mých slabin, o které vím. Další je perfekcionalismus, což je něco, co se snažím už dlouhá léta držet v rozumných mezích :D.

Co Vás přivedlo k metodice, kterou děláte?

Podle mě je vždy důležité udělat maximum toho, co člověk může - a odměna v nejrůznější podobě bude dříve či později následovat. Na začátku každého projektu je extrémně důležité si udělat počáteční research. Ujistit se, že každý naprosto rozumí danému technickému a business řešení, chápe všechny potenciální benefity a rizika, a má prostor vyjádřit svůj názor. Jakmile něco není zcela jasně komunikováno nebo je schováno "pod stolem", tak to může předem ohrozit celý projekt - a to je přitom veliká škoda, protože vždy existuje optimální cesta nebo se dá nalézt řešení, které vyhovuje všem.

Bez jakých soft skills se při své práci neobejdete?

Rozhodně schopnost naslouchat, zjistit, kde je problém a pomoci ostatním dospět ke správnému rozhodnutí. Komunikace je skutečně základ všeho. Pak správná priorizace, time-management a v neposlední řadě také umění myslet sám na sebe.

If you are going through hell, keep going. - W. Churchill

Kudy vedla cesta do TIP IT Solutions?

Původně jsem před covidem podnikal kroky k založení vlastního start-up, ale v březnu 2020, kdy nastal globální lockdown, jsem přišel o mnoho peněz a začal se znovu shánět po nové práci. Tou dobou měla sice většina společností stop-hiring stav, ale můj profesní profil zřejmě vypadal dostatečně atraktivně, že zaujal TIP IT Solutions. Pamatuji si, že jsem měl počáteční technický screening s technickým ředitelem Tomášem Topinkou, který byl velmi podrobný. Poté jsem absolvoval pohovor v České spořitelně, kde byli s výsledky onboarding procesu a poté i mojí prací velmi spokojeni.

Jaké pracovní zkušenosti jste získal díky TIP IT Solutions?

Díky pracovnímu projektu od TIP IT Solutions, jsem měl příležitost získat více zkušeností i z té "business" stránky technického projektu, vyzkoušet si spolupráci a koordinaci několika oddělení zároveň a "sáhnout" si na několik různých nových technologií. Jako za největší přínos, však považuji možnost získat metodické zkušenosti a zkušenosti s prací s lidmi.

Jak jste spokojen s týmem TIP IT s odstupem času?

Rád bych dodal, že po celou dobu spolupráce je se mnou v neustálém kontaktu Sales Manager z TIP IT Solutions. Cokoliv se děje v mém aktuálním pracovním zařazení (např. pokles reálné utilizace, zadrhnutí se projektu v jiné části banky, …) - TIP IT Solutions zde vždy je, aby mi s danou situací pomohlo. Za sebe musím říci, že jsem se servisem služeb maximálně spokojený a práci přes dodavatelskou službu jako TIP IT Solutions považuji za ideální formu pracovního "poměru".

Co se Vám v posledních letech povedlo? Profesně i osobně?

Covidový rok 2020 byl pro mě bohužel ve znamení ztráty něčeho, pro co jsem pracoval několik let. Zároveň to však byla velmi cenná lekce. Rád bych později ve svém životě uplatnil a rozvinul své (základní) zkušenosti s blockchain engineerem a algoritmickém obchodování. Také jsem překvapivě poznal nové lidi a navázal přátelství na jiných koncích světa.

Jaké je Vaše životní motto/motta?

"If you are going through hell, keep going." - W. Churchill
"When something is important enough, you should do it, even when the odds are not in your favor." - Elon Musk

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !