Automatizace, která ušetří čas i peníze: Jak se zbavit monotónních prací a zvýšit efektivitu firmy během dvou schůzek u dopolední kávy

Zázemí každého podniku spočívá nejen v jeho vizi a produktech, ale také v každodenních, stále stejných, monotonních pracích, které jsou nezbytné pro jeho fungování. Tyto úkoly mohou pohltit spoustu času, peněz a potenciálu zaměstnanců. Mnoho manažerů se však obává zasahovat do těchto rutinních procesů, protože se obávají, že by mohli narušit již fungující „stroj“. Pokud se cítíte být v podobné situaci, máme pro Vás řešení.

Klíč ke konkurenceschopnosti: Automatizace firemních procesů jako rychlý a účinný nástroj

Konkurence v byznysu je neúprosná, očekávání zákazníků rostou a technologie se stále vyvíjejí. Pro udržení konkurenceschopnosti je nezbytné snižovat náklady, zvyšovat kvalitu a spokojenost zákazníků i zaměstnanců. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, ale jedním z nejefektivnějších je automatizace firemních procesů. A co je nejdůležitější, toho lze dosáhnout během krátké doby.

Rutinní práce často brzdí pokrok firem. Automatizace těchto procesů umožňuje zaměstnancům věnovat se důležitějším úkolům. Náš tým TIP IT Solutions patří mezi přední odborníky v oblasti automatizace na českém trhu. Pomáháme klientům, jako jsou banky, dodavatelé energií a mobilní operátoři, přecházet od ručního zpracování firemních dokumentů k automatizovaným řešením využívajícím umělou inteligenci. Naši klienti dosáhli značných úspor a zvýšení efektivity procesů.

Automatizace fakturace s umělou inteligencí: Jak středně velká firma ušetřila miliony za tři roky

Z referenční dodávky máme spočítáno, že klient ušetřil v prvním roce dva a čtvrt milionu, když předal procesování faktur umělé inteligenci. V horizontu tří let se dostane k desetimilionové úspoře.

Kalkulace se přitom týkala středně velké firmy, zpracovávající zhruba dvě tisícovky příchozích faktur měsíčně, s předpokládanými ročními nárůsty ve výši 20 %. Systém měli nastavený tak, že obchodní partneři nahráli odsouhlasenou fakturu k proplacení. V back office pak trávili spoustu času její kontrolou, přepisem důležitých informací, řazením a zadáváním k proplacení. Automatizace s komponentou pro vytěžování faktur při využití umělé inteligence jejich mravenčí práci převzala, lidem nechala pouze manuální kontrolu chybných dat. Systém se navíc učí a s každou další operací je rychlejší a přesnější.

Automatizace není omezena jen na back-office procesy. Může být využita i ve výrobě, kde roboti nahrazují manuální práci a zvyšují přesnost a rychlost výroby. Další oblastí, kde lze automatizaci využít, je zpracování terénních dat, což může zahrnovat sběr dat od zaměstnanců nebo koncových zákazníků prostřednictvím mobilních zařízení nebo IoT zařízení. Automatizace může také posílit zákaznickou podporu tím, že poskytuje rychlé a konzistentní odpovědi na časté otázky a problémy. Kromě toho může být využita pro extrakci informací z dokumentů, správu dokumentů bez papíru a další procesy.

Nová éra automatizace: Softwaroví roboti, Process Mining a Umělá inteligence

Technologický pokrok umožňuje využít softwarové roboty pro automatizaci procesů na úrovni uživatelských obrazovek, což posunuje automatizaci na novou úroveň. Process mining, umělá inteligence a cloudové služby také hrají důležitou roli v automatizaci.

Jedním z příkladů úspěšné automatizace je asistovaný odečet energií, který nahradil ruční procesy terénních pracovníků mobilní aplikací a automatickým zpracováním dat.

Náš tým TIP IT Solutions dokázal ušetřit firmám až 800 000 Kč ročně díky tomuto projektu.

Automatizace a digitalizace: Jak jsme ušetřili 800 000 Kč ročně

Terénní pracovníky a hromady papírových formulářů jsme vyměnili za mobilní aplikaci s procesováním na pozadí pomocí IBM BPM nástroje Process Automation Manager. „Chcete čekat doma půl dne na pracovníka, který si během minuty opíše dvě čísla a jde dále? My také ne.“ V principu to funguje tak, že zákazník si do mobilní aplikace nafotí stav elektroměru, plynoměru nebo vodoměru. Následně přímo v telefonu podepíše elektronickým podpisem – InSign. Ten má váhu zaručeného podpisu. Data putují k distributorovi, kde dojde k automatickému zpracování. Výhodou je nejen rychlost a minimalizace tisku. Data jsou také snadno dohledatelná v případě reklamace přímo v mobilní aplikaci. „Spojili jsme do jednoho funkčního celku aplikaci pro zákazníka, digitální podpis a automatizaci na straně firmy. Roční úspora na straně klienta, tedy firmy, je zhruba 800 000 Kč.

Překonání překážek v automatizaci: Jak najít správnou cestu k efektivitě

Hlavní překážkou rozšíření automatizace ve firmách jsou často sami lidé. Někteří manažeři nemají dostatečný přehled o tom, kde by automatizace mohla pomoci, a nedokážou identifikovat vhodné scénáře. Dalším problémem je nevhodný výběr nástrojů a partnerů pro automatizaci. Špatná volba může vést k nespokojenosti a nedosažení očekávaných výsledků.

Náš tým TIP IT Solutions nabízí bezplatnou konzultaci ve formě Discovery Workshop, kde společně s klientem identifikujeme oblasti pro optimalizaci a automatizaci. Na základě těchto sezení pak navrhneme strategii a doporučené nástroje. Tímto způsobem můžete získat přehled o tom, jak využít automatizaci k efektivnějšímu provozu Vaší firmy. Nezapomeňte, že cena za tuto bezplatnou konzultaci je pouze čtyři kávy, dvě dopoledne a jeden email na [email protected].

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !