Co umíme

Automatizace

Procesní nástroje (BPM), Business rules řešení, Low-code platformy

Automatizace, digitalizace a robotizace jsou témata, která znamenají dynamický vývoj spojený nejen se změnami v ekonomice, ale i zvyklostech fungování jedinců, či celých organizací. Tento sílící trend jsme s Vámi připraveni řešit s pokrytím celého životního cyklu souvisejících potřeb E2E od analýzy možné optimalizace, přes implementaci vhodných nástrojů, až po následnou podporu.

Analýza

IT/Business analýza, IT/Business architektura

Definujeme celkovou koncepci IT sítě a systémů, jejich provoz, zálohování a bezpečnost. Máme zkušenosti s navržením průběžného technologického vývoje informačních systémů – jejich návaznost na organizační strukturu i podnikové procesy.

Projekt

Project management/SCRUM

Klíčové faktory projekt managementu: cíle projektu – podpora zadavatele – spolupracovníci – pravomoci – sledování kvality – rozdělení na etapy – plánování – revize projektu – sledování souvislostí – osobní nasazení – dokumentace – dokončení a předání – závěrečná rekapitulace.

 

Agilní projektové řízení je interaktivní způsob řízení projektů. Je protikladem tradičního řízení projektů, tzv. vodopádového řízení. Charakteristické je vytváření průběžných prototypů a jejich zpřesňování a schvalování zákazníkem.

Integrace

(API management, ESB, …), Systémová integrace

S pokračujícími trendy globalizace, „cloudifikace“ a spolupráce napříč odvětvími je nutnost propojování systémů a lidí stále důležitější téma. Jsme si toho vědomi a proto se v rámci našich kompetencí zaměřujeme také na tuto oblast. Rádi s Vámi budeme řešit související témata API management, ESB, mikroslužby, event stream či hybridní integraci (on-premise – cloud).

Data

DWH/Business Inteligence (datová analýza, ETL vývoj, …), Big data (Hadoop, Python, Spark)

DWH můžeme definovat jako jednoduchý a konzistentní sklad dat, ve kterém jsou uložena a organizována data (získaná z interní systémů, relace mezi databázovými objekty, soubory, externí zdroje nebo objektové databáze) a vytvořená různými uživateli, která jsou používána v různých procesech.

 

Vyvíjíme řešení datových skladů zaměřená na manažerské účetnictví, řízení likvidity, externí reporting. Na dodávce kvalitních dat je závislá většina interních procesů. Zajišťujeme sběr potřebných dat, jejich zpracování a následnou distribuci jak koncovým uživatelů, tak i interním systémům.

Vývoj

Back-end (Java, .NET), Front-end (Angular, React, HTML, CSS)

Vytváříme aplikace a IT systémy E2E, které pomáhají zefektivnit zpracování daných agend, automatizovat, komunikovat a kontrolovat procesy.
Řešíme technologicky specifické vývojářské projekty. Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi využívanými u vícevrstvých řešení, nasazených do rozsáhlých a výkonnostně náročných projektů.

 

Vývoj SW je programování – proces vytváření a udržby zdrojových kódů, ale v širším smyslu zahrnuje vše, co se používá od návrhu koncepce požadovaného softwaru až po jeho konečné nasazení, obvykle v plánovaném a strukturovaném procesu.

Testing

Integrační testování (SOAP UI), penetrační test, UAT

Pochopíme bezpečnostní rizika Vašeho podnikání a následně vystavíme Váš IT projekt profesionálně vedenému útoku tak, jak by mohl reálně probíhat. Díky tomu identifikujeme slabá místa systému a navrhneme postupy jak řešit problémy.
Klíčem k úspěchu ve světě bezpečnosti je obsáhnout co nejširší záběr moderních technologií. Jen tak dokážeme pomoci progresivně se rozvíjejícím organizacím a držet krok s jejich rozvojem.

Infrastruktura

Skladba složek v IT prostředí

Složkami je míněno hardware, software, síťové zdroje a další služby, skladba znamená jejich korektní struktura, rozdělení, hierarchie a vše, co efektivně a účelově slouží v daném prostředí. Každý specifický podnik či firma potřebují jinou infrastrukturu. Záleží především na velikosti potřebného informačního systému, na jeho složitosti a míře zabezpečení.

 

Navrhujeme a dodáváme jak infrastrukturu cloudovou, postavenou na technologiích private cloud, nebo využívající public cloud poskytovatele, tak infrastrukturu tradiční, postavenou na dedikovaných SW a HW komponentách.

Cloud

Cloudové platformy (AWS, Azure, GCP, OpenShift, Heroku)

Zabýváme se transformací onsite infrastruktury na hybridní cloud a to hned na několika projektech v oblasti financí a energetiky, kde využíváme naši znalost AWS vs. MS Azure. Díky tomu jsme schopni nabídnout řešení, které je následně implementováno. Budování znalostí a expertizy v oblasti AWS je jednou z našich firemních priorit, to vše je zakončeno certifikacemi našich specialistů.

 

Tyto platformy umožňují širokou škálu specifických služeb s fakticky neomezenými možnostmi v oblasti výpočetního výkonu a úložiště.

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů

 

Zanechte nám Váš vzkaz !