Jsou elektronické podpisy právně platné?

Legislativní požadavky

V dnešním světě jsou elektronické podpisy stále důležitější. Umožňují podepisovat dokumenty bez fyzické přítomnosti.

Ale co právní uznávání elektronických podpisů? Jsou elektronické podpisy právně platné? Tento článek se zabývá legitimitou elektronických podpisů.

Právní požadavky na elektronické podpisy se v jednotlivých zemích liší a řídí se konkrétními zákony a předpisy. V Evropské unii upravuje používání elektronického podpisu eIDAS

Příslušné předpisy a zákony

eIDAS: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na evropském trhu

Význam právní platnosti

Pojmy právní platnost a prokazatelnost jsou často mylně používány jako synonyma, ačkoli ve skutečnosti mají různé významy.

Právní platnost elektronického podpisu znamená, že elektronický podpis je uznáván právními předpisy a soudy a má stejnou právní hodnotu jako tradiční písemný podpis. Smlouvy s elektronickým podpisem jsou v zásadě právně platné.

Prokazatelnost elektronického podpisu je naopak o prokázání, že podpis je podpisem dotyčné osoby. Prokazatelnost se může lišit v závislosti na typu podpisu. Elektronické podpisy nelze u soudu odmítnout jako důkaz.

Typy podpisů podle eIDAS

V eIDAS jsou definovány tři typy podpisů: 

  • prostý, zaručený a kvalifikovaný elektronický podpis. Všechny typy podpisů jsou právně platné, ale prokazatelnost se liší.

Prostý elektronický podpis nemusí obsahovat žádný doklad totožnosti a je tedy stěží prokazatelný. I když je právně platný, není pro většinu obchodních procesů relevantní.

V případě zaručeného elektronického podpisu umožňují zachycená data v podpisu přiřazení podpisu podepsané osobě. Tento druh podpisu se v praxi používá nejčastěji, protože je snadno proveditelný, je právně bezpečný a prokazatelný.

Kvalifikovaný elektronický podpis vyžaduje identifikaci před podpisem. Tato forma zabere více času, a proto se obvykle používá pouze u smluv, u kterých je písemná forma vyžadována zákonem. Písemná forma znamená, že podpis musí být na papíře nebo prostřednictvím QES.

TIP: Při výběru poskytovatele podpisů zkontrolujte, které typy podpisů jsou podporovány, a nechte si poradit, který typ podpisu je relevantní pro Vaše obchodní procesy. Mnoho poskytovatelů podpisů podporuje pouze prostý elektronický podpis, který se nedoporučuje pro důležité obchodní procesy, protože podpis nelze v případě sporu prokázat.

V některých případech má také smysl používat v dokumentu více typů podpisů. Řešení elektronického podpisu inSign podporuje zaručené i kvalifikované elektronické podpisy.

Výhody elektronického podpisu

Používání elektronického podpisu nabízí řadu výhod. Elektronický podpis umožňuje podepisovat dokumenty rychle a pohodlně bez fyzické přítomnosti. To šetří čas i peníze. Podnikové procesy lze digitalizovat a chránit životní prostředí.

Typ podpisu

Ujistěte se, že jste vybrali vhodný typ podpisu, který odpovídá důležitosti a typu smlouvy. Čím důležitější je dokument, tím vyšší by měla být prokazatelnost.

Ochrana dat

Zkontrolujte, zda poskytovatel podpisu splňuje požadavky na ochranu dat příslušné země. Bez výslovného souhlasu signatáře nelze osobní údaje předávat do třetích zemí, např. USA.

Závěr: elektronické podpisy jsou právně platné bez omezení

Elektronický podpis je právně platný a nelze jej u soudu odmítnout pouze proto, že byl vytvořen v digitální podobě.

V některých případech musí podpis splňovat určité požadavky. Požadavky definuje v EU a EHP eIDAS, ve Švýcarsku ZertES a v USA zákon ESIGN a UETA.

Pokud zákon předepisuje písemnou formu, je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis. V ostatních případech se doporučuje zaručený elektronický podpis, který mohou všechny smluvní strany zajistit velmi snadno a bez technických překážek a přesto přináší vysokou úroveň prokazatelnosti.

Řešení elektronického podpisu inSign je právně platné a prokazatelné. Podporovány jsou zaručené a kvalifikované elektronické podpisy podle eIDAS a ZertES.

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !