Podvody s identitou v Krypto průmyslu

Zdroj: ONDATO Identity Fraud Report for Crypto Industry 2023

Efektivní prevence proti podvodům začíná informovaností firem o způsobech, jak k podvodům dochází. Proto se společnost ONDATO letos rozhodla provést analýzu a zpracovat trendy v oblasti krypto podvodů, které byly zaznamenány v první polovině roku 2023. Doufáme, že výzkumy poskytnou důležité informace a pomohou ostatním minimalizovat riziko podvodů.

Přehled Kryptoměn:

V lednu 2009 byla uvedena na trh pravděpodobně nejznámější kryptoměna, Bitcoin. Tehdy slibovaly kryptoměny úplnou anonymitu, soukromí a decentralizaci. Ideály, které přetrvávají dodnes. V praxi je ale aplikace těchto principů komplikovaná.

Kryptoměny fungují odlišně od oficiálních měn vydaných bankami, což přináší své nevýhody. Anonymní platební metoda nabízí prostor pro snazší páchání finanční kriminality a financování terorismu. Aby byly transakce chráněny, nějaká forma anonymity musí být obětována pro efektivní procesy proti praní špinavých peněz. To staví firmy s krypto aktivy do obtížné pozice, kdy hledají rovnováhu mezi soukromím a dodržováním předpisů. Právě zde vstupují do hry vládní rámce snažící se vytvořit komplexní a spravedlivá nařízení.

Kryptoměny nejsou ovládány žádnou centrální autoritou. Místo toho spoléhají na distribuovaný účetní systém nazývaný blockchain, což je dělá odolnějšími proti hackingu a úpravám. Kryptoměny využívají k zabezpečení transakcí kryptografické techniky. Veřejné a privátní klíče slouží k usnadnění transakcí a prokázání vlastnictví kryptoměny, což zajišťuje bezpečnost a soukromí transakcí.

Kryptoměny lze využít k různým účelům, včetně online nákupů, investování, převodu peněz přes hranice a uchovávání hodnoty.

Regulace krypto AML:

V roce 2014 vydala FATF zprávu poskytující návod k opatřením proti praní špinavých peněz (AML) pro kryptoměny. To vedlo k přeměně těchto doporučení v právní rámce v zemích členů FATF.

V roce 2019 došlo ve Spojených státech k významnému vývoji, kdy tři klíčové finanční regulační orgány vydaly oficiální prohlášení. Toto prohlášení kategorizovalo burzy s kryptoměnami jako finanční instituce v rámci jurisdikce USA, podřízené AML regulacím vymezeným v Bank Secrecy Act.

V roce 2021 aktualizovala FATF své návody týkající se AML opatření pro kryptoměny, což přineslo větší jasnost v definicích virtuálních aktiv a poskytlo konkrétní rady k aplikaci těchto pravidel na stablecoiny. FATF dále zavedla definici poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASPs) jako součásti své aktualizované směrnice.

V roce 2022 schválila Evropská rada nařízení Markets in Crypto-Assets (MiCA). Toto nařízení zajistilo, že všechny země EU mají sjednocené regulační rámce pro práci s krypto aktivy a nemusí se spoléhat pouze na vnitrostátní legislativu.

V roce 2023 Evropa představila nová nařízení ovlivňující VASP. Tato pravidla nařizují sběr a hlášení konkrétních dat týkajících se odesílatele a příjemce převodů kryptoměn, bez ohledu na množství převedených krypto aktiv. Tato opatření byla implementována ke zvýšení sledovatelnosti převodů kryptoměn, zejména v kontextu podezřelých transakcí.

Přehled podvodů:

Při podrobném zkoumání našich dat z tisíců pokusů o identifikaci s kryptoměnami jsme zjistili, že 7% bylo podvodných. To naznačuje, že krypto průmysl je náchylný k útokům podvodníků. To může být způsobeno dvěma faktory: relativně novým charakterem kryptoměn, kdy podvodníci mohou předpokládat, že systém je snadněji obejitelný než etablované finanční instituce, a anonymitou kryptoměn, kvůli které uživatelé mohou i přes nová nařízení preferovat anonymitu a snažit se tak systém oklamat.

Metody podvodů:

Ve své analýze ONDATO identifikovalo 6 nejrozšířenějších forem podvodů. Data ukazují, že nejčastějším typem podvodu je použití tištěných dokumentů (42%). Podle analýzy většina podvodníků s kryptoměnami používá pasy.

Většinou šev pasu není viditelný při jeho vytištění. Místo toho je vidět linie tam, kde byl papír ohnut. Navíc na tištěných kopiích nejsou viditelné vodotisky. Dalšími metodami jsou dokumenty poskytnuté z jiných obrazovek/displejů s podílem (31%) a falešné dokumenty 14%. Stejně jako u tištěných dokumentů existuje několik znaků, na které si je třeba dát pozor u falešných dokumentů. Některé z nich mohou být snadno viditelné: od použití různých písem, jednoduchých nedokonalostí nebo nesrovnalostí po fotografie, které nesplňují běžná kritéria identifikačních dokumentů. Jiné jsou bez použití umělé inteligence obtížně rozpoznatelné, například opakující se čísla ID při několika pokusech s různými dokumenty nebo data zobrazená jako čistý text.

2% představují identifikace, které byly zamítnuty, protože byly učiněny známými podvodníky

Portrét typického podvodníka:

Podle zjištění ONDATO nakreslit si portrét „typického“ podvodníka s kryptoměnami je snadné: Francouz, 20+ let, který zkouší systém oklamat tím, že vytiskne falešný pas a pokouší se ho vydávat za skutečný.

Je však důležité si uvědomit, že tento „typický“ podvodník není jedinou osobou, na kterou bychom měli dávat pozor. Podvody mohou nastat kdykoli a kdekoli, ať už je to v průběhu dne nebo v noci. Například i když ukazujeme muže, 23% podvodů je pácháno ženami.

Národnost nejčastějších podvodníků:

Podle dat, která při analýze ONDATO získalo, nejčastější národnost podvodníků je francouzská. 14% všech pokusů o podvod bylo spácháno dokumenty s francouzskou národností. Argentinské dokumenty jsou druhé s 8%, americké a německé mají obě 7%.

Tato data ukazují, že podvody mohou a budou probíhat po celém světě a společnosti by měly být ostražité bez ohledu na poskytnutou národnost.

Jaká zařízení používají podvodníci?

Podle informací od ONDATO je jasné, že většina podvodníků preferuje telefony. Podle našich zjištění však rozdíl mezi systémy Android a iOS téměř není.

Používání telefonů ukazuje jednoduchý, ale znepokojující fakt: podvod může být spáchán odkudkoli na světě. Ve frontě v obchodě, v parku, v kavárně. Pokud podvodník vlastní telefon, a většina světa ho vlastní, může se pokusit oklamat systém.

Kdy se podvádí?

Naš výzkum ukazuje několik zajímavých trendů ohledně času, kdy se pokusy o podvod objevují.

ONDATO zjistilo, že většina podvodů se děje v úterý mezi 14h a 16h a v roce 2023 byly většiny případů odhaleny v květnu. To znamená, že podvod není závislý na víkendech, volném čase nebo dostupnosti podvodníka. Jak již bylo zmíněno, podvod se může stát kdekoli a kdykoli.

Tyto informace o podvodných praktikách v kryptoprůmyslu nás utvrzují o důležitosti spolehlivých nástrojů pro identifikaci klientů a dodržování pravidel KYC a AML

ONDATO je klíčovým partnerem v oblasti bezpečné verifikace totožnosti klientů. Ondato OS je průkopnickou platformou pro dodržování pravidel KYC, která zahrnuje veškeré potřebné nástroje pro KYC a AML a poskytuje služby digitální identity. 

S ONDATO máte jistotu, že Vaše procesy identifikace klientů jsou v bezpečí a plně v souladu se zákony. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Jsme zde, abychom Vám poskytli bezpečnou a efektivní podporu nejen ve světě rychle se rozvíjejícího kryptoprůmyslu.

Kontaktujte nás

Máte dotazy, chcete s námi spolupracovat či byste rádi byli součástí zajímavých projektů?

Zanechte nám Váš vzkaz !